پایان نامه طراحی و مدل سازی شبکه های حسگر بی سیم

شبكه حسگر یا كارانداز (حس كار) شبكه اي است متشكل از تعداد زيادي گره كوچك بوجود آمده است. در هر گره تعدادي حسگر و يا كارانداز وجود دارد. شبكه حس كار بشدت با محيط فيزيكي تعامل دارد. از طريق حسگرها اطلاعات محيط را گرفته و از طريق كار انداز ها واكنش نشان مي دهد. ارتباط […]

Continue Reading