کتاب آموزش جامع شبیه سازی با نرم افزار HYSYS

نرم افزار HYSYS به دلیل اینکه تمامی فرآیندهای نفت، گاز، پتروشیمی و مکانیکی بسیاری از فرآیندهای موجود در صنایع تولیدی را تحت پوشش قرار می دهد و همچنین توانایی مدلسازی آن برای حالت های پویای (دینامیک) فرآیندهای بسیار بالاست، ساده و سریع می باشد، لذا به عنوان یکی از نرم افزارهای جامع و پرکاربرد در […]

Continue Reading