پایان نامه تکنولوژی شبکه های NGN و سافت سوئیچ ها در مخابرات

مهندسی کامپیوتر

می توان گفت چالش اصلی شبکه ﻫﺎی مخابراتی کنونی در رسیدن به شبکه NGN ﻣﻲ باشد که برای رسیدن به این هدف باید به بررسی و تجزیه تحلیل این شبکه پرداخت. همان طور که ﻣﻲدانید شبکه مخابراتی کنونی کشور از سه جزیره مخابراتی تشکیل شده است. (GSM-PSTN-DATA) که هر کدام از این جزیرهﻫﺎ دارای پروتکلﻫﺎی متفاوت، مدیریت خاص خود، هزینه مجزا برای سرویس دهی به مشترک بسته به نوع پروتکل، اجزای متفاوت برای ارتباط دهی و … می باشد.

با مرور زمان و افزایش کاربران استفاده کننده از سرویسﻫﺎی مختلف مخابراتی نظیر موبایل، اینترنت پر سرعت، ویدئو کنفرانسﻫﺎ و نیاز به پهنای باند کافی و سرعت قابل قبول نیاز به شبکهﺍی احساس شد که بتواند پاسخگوی درخواستﻫﺎی کاربران باشد. در پروژه ای که پیش روی شما ﻣﻲباشد، ضمن اينكه به معرفی شبکه هاي NGSDH، NGN و سرویس ﻫﺎ و لایه ﻫﺎی مربوط به آن و نحوه کار و کاربرد این شبکه برای جایگزینی با شبکه فعلی همچنين معرفي و آناليز و تحليل چگونگي كاركرد Softswitch در شبكه هاي NGN و مخابرات خواهیم پرداخت.

NGN شبكه اي است يكپارچه كه امكان عملكرد كاربرد هاي گوناگون و سطوح (Platform) اطلاعاتي مختلف را با يكديگر از طريق شبكه هاي كامپيوتري و ديگر قابليت هاي ارتباطي و با استفاده از امكانات دسترسي با سيم (Wire Line) زوج سيم مسي، فيبر و كابل كواكسيال و بي سيم (Wire Less)، ماهواره، راديوي ثابت زميني ايجاد مي كند. در شبکه ﻫای NGN مرکز تلفن به تعدادی اجزای جدا از هم توسط پروتکلﻫای استاندارد تفکیک شده است و هر کدام از این اجزا توسط فروشندگان مختلف ﻣﻲ تواند تهیه گردد. اجزای اصلی ساختار NGN شامل Softswitch، Application server، Media server و Media Gateway ﻣﻲ باشد.

سافت سوئیچ نام کلی یک رویکرد نو برای سوئیچینگ تلفن است که پتانسیل موجود در آن تمام کاستی های موجود در سوئیچ های سنتی را از میان برده است. سافت سوئیچ مکانی است که تمام سرویس های هوشمند در آن جمع شده اند. تا به تلفن های محلی ارائه خدمات دهند. راه حل های تکنولوژی سافت سوئیچ می تواند هزینه سوئچینگ مراکز مخابراتی شهری را کاهش دهد، ابزاری برای ایجاد سرویس های تلفنی محلی ارائه کند، و انتقال به شبکه هایی که صداهای بسته ای انتها به انتها را پشتیبانی می کنند، آسان کند. صدا پس از دیجیتالی شدن، فشرده شدن، و تقسیم شدن به بسته های کوچک می تواند توسط روترهای میانی به سمت مقصد ارسال شود.

تکنولوژی NGN

سافت سوئيچ را مي توان به عنوان يكی از سوئيچ های نسل آينده تعريف كرد که يكي از مهمترين ويژگي هاي آن، دارا بودن محيط ايجاد خدمات است. سوئيچ هاي نسل بعد انعطاف پذير ترين كار پايه هاي موجود هستند. چرا كه آميزه اي از مقياس پذيري بالا، محيط باز براي ايجاد خدمات، عيب يابي و مديريت از راه دور بوده و بالاترين دسترس پذيري را به دست مي دهند. سافت سوئيچ مجموعه اي از پروتكل ها، تجهيزات و كاربردهايي است كه با جبران كليه كاستي هاي موجود در سوئيچ هاي مداري به عنوان يك گره كنترل در شبكه NGN عمل مي نمايد.

فهرست مطالب پایان نامه تکنولوژی شبکه های NGN و سافت سوئیچ ها در مخابرات…

فصل ۱- مروري بر SDH

۱-۱- مروري بر PDH

۱-۲- معرفي خصوصيات تكنولوژي SDH

۱-۲-۱- سرعت بيتي سطوح SDH

۱-۳- مزاياي SDH

۱-۴- مفهوم كلي SDH

۱-۵- تفاوت SDH و PDH

۱-۶- بررسي ساختار فريم پايه

۱-۷- تعريف Block Frame

۱-۸- فركانس فريم سيگنال هاي STM-N

۱-۹- بخش های فریم STM-N

۱-۹-۱- بخش SOH

۱-۹-۲- بخش AU-PTR

۱-۹-۳- بخش Payload

۱-۱۰- روش هاي زير بنايي كه در ساختار SDH

۱-۱۰-۱- نگاشت

۱-۱۰-۲- همترازي

۱-۱۰-۳- مالتي پلكسينگ

۱-۱۰-۴- پر كننده

۱-۱۰-۵- افزايش بالا سري

۱-۱۱- توصيف فرمت ساختار منطقي SDH

۱-۱۱-۱- گنجايه (C-n)

۱-۱۱-۲- گنجايه مجازي (VC-n)

۱-۱۱-۳- مهمترين وظايف Overhead

۱-۱۱-۴- مسير (Path)

۱-۱۱-۵- بخش (Section)

۱-۱۱-۶- واحد فرعي Tributary unit)TU)

۱-۱۱-۷- گروه واحد فرعي Tributary Unit Group) TUG)

۱-۱۱-۸- واحد مديريتي AU (Adminstrative Unit)

۱-۱۱-۹- گروه واحد مديريتي AUG (Adminstrative Unit Group)

فصل ۲- تكنولوژي NGSDH

۲-۱- مرور كلي بر تكنولوژي NGSDH

۲-۱-۱- روش قالب بندي عام GFP

۲-۱-۲- رشته اي سازي مجازي VCAT

۲-۱-۳- نما وار تنظيم ظرفيت خط LCAS

۲-۲- رشته اي سازي در SDH

۲-۲-۱- روش رشته سازي همجوار (CCAT)

۲-۲-۲- رشته اي سازي مجازي (VCAT)

۲-۳- تقسيم اطلاعات در VC-n در روش VCAT

۲-۴- VCAT مرتبه پايين

۲-۵- ساختار VCATبا استفاده از سيگنال هاي PDH

۲-۶- VCAT با استفاده از سيگنال Kbit/s 34368

۲-۷- قابليت LCAS

۲-۷-۱- MFI

۲-۷-۲- SQ

۲-۷-۳- GID

۲-۷-۴- CTRL

۲-۸- حوزه وضعيت عضو (MST)

۲-۹- بيت درخواست ترتيب مجدد (RS-ACK)

۲-۱۰- حوزه CRC

۲-۱۱- اضافه كردن عضوها

۲-۱۱-۱- حذف موقتي يك عضو

۲-۱۱-۲- حذف كامل يك عضوها

۲-۱۲- GFP

۲-۱۲-۱- قابليت بسته بندي داده GFP

۲-۱۲-۲- قالب عمومي براي فريم GFP

۲-۱۲-۳- هسته سربار GFP

۲-۱۲-۴- ناحيه پي بار

۲-۱۲-۵- فريم هاي كنترلي GFP

۲-۱۲-۶- جنبه هاي ويژه پي بار براي نگاشت GFP

۲-۱۲-۷- نگاشت شفاف GFP) GFP-T)

۲-۱۳- نتيجه گيري

فصل ۳- شبکه های NGN

۳-۱- NGN

۳-۲- مشخصه هاي NGN

۳-۳- دلایل استفاده از NGN

۳-۳-۱- کاهش هزینه ها

۳-۳-۲- افزایش درآمد

۳-۳-۳- کاهش مشکلات شبکه

۳-۳-۴- عدم يكپارچه گي شبكه

۳-۳-۵- افزایش ترافیک دیتا نسبت به صوت

۳-۳-۶- اتمام ظرفيت شبكه موجود

۳-۴- ضرورت پيدايش سيستم هاي لايه اي

۳-۴-۱- عوامل تصميم گيري براي انتخاب نوع فناوري

۳-۵- توضيع عملكرد سوئيچ

۳-۶- شرایط عمومی شبکه های NGN

۳-۷- مزاياي پياده سازي NGN

۳-۸- ساختار NGN

۳-۸-۱- لایه دسترسی (Access Layer)

۳-۸-۲- لایه مرکزی (Core Layer)

۳-۸-۳- لایه کنترل (Control Layer)

۳-۸-۴- لایه سرویس و مدیریت (Application&Service Layer)

۳-۹- معماري شبكه NGN

۳-۱۰- ويژگي هاي معماري شبكه NGN

۳-۱۱- اجزای تشکیل دهنده معماری NGN

۳-۱۲- نیازهای اجرای NGN

۳-۱۳- مزاياي استفاده از مدل لايه اي

فصل ۴- سافت سوئیچ ها

۴-۱- سافت سوئيچ

۴-۲- ويژگي هاي سافت سوئيچ

۴-۳- قابليت ها و وظايف سافت سوئيچ

۴-۴- تجهيزات موجود در يك سافت سوئيچ

۴-۵- اجزاء سافت سوئيچ

۴-۵-۱- كنترل كننده ي گيت وي (GC Gateway Controller)

۴-۵-۲- سيگنالينگ گيت وي (SG Signaling gateway)

۴-۵-۳- سرور خصوصيات (FS Feature Server)

۴-۵-۴- سرور كاربردي (AS Application Server)

۴-۶- دسترسی محلی در حال حاضر (local access today)

۴-۷- لزوم وجود دسترسی محلی

۴-۸- حالت رقابتی دسترسی محلی

۴-۹- معماری VoDSL برای ارائه دهندگان سرویس

۴-۹-۱- تاثیر صدای بسته ای (packet voice)

۴-۱۰- چالش های پیش روی ارائه دهندگان سرویس صوت محلی

۴-۱۰-۱- هزینه ی راه حل های سویچینگ مراکزمخابراتی شهری

۴-۱۰-۲- موانعی برای تغییر شبکه

۴-۱۰-۳- عدم تمایز خدمات

۴-۱۱- مفهوم local-exchange softswitch

۴-۱۲- پروتکل هایی برای کنترل دروازه رسانه (MGC)

۴-۱۳- انتقال Megaco

۴-۱۴- استفاده از سافت سوئیچ در تلفن ثابت محلی

۴-۱۵- ملزومات معماری شبکه

۴-۱۶- ملزومات کنترل کننده دروازه رسانه

۴-۱۷- Call agent

۴-۱۸- ویژگی های اساسی تماس

۴-۱۸-۱- ویژگی های تماس تلفن محلی

۴-۱۹- ايجاد محيط خصوصيات Feature Creation Environment

۴-۲۰- یک پارچه کردن عملکرد سافت سوئیچ

۴-۲۱- محیط عملیاتی برای گیت وی مدیا کنترل

۴-۲۲- اتصالات سیگنالینگ برای گیت وی مدیا کنترل

۴-۲۳- مسیر مهاجرت برای صوت بسته ای در تلفن محلی

۴-۲۳-۱- VoDSL در حال حاضر

۴-۲۴- تبدیل دروازه دسترسی

۴-۲۵- دروازه های مديا که از ترانک های مداری پشتیبانی می کند

۴-۲۶- مهاجرت دروازه رسانه به network edge

۴-۲۷- IAD به عنوان دروازه رسانه

۴-۲۸- ارتبطات صدای بسته ای مستقیم بین IAD ها

۴-۲۹- ارتباطات صدای بسته ای مستقیم به داروازه های ترانک راه دور

۴-۳۰- تماس های ايستگاه با ايستگاه در IAD

۴-۳۱- طرح هاي مسير يابي مكالمات و شماره گذاري

۴-۳۲- مسير هاي ارتباطي در شبكه هاي نسل بعدي

۴-۳۳- مسير برقراري سيگنالينگ بين شبكه ي PSTN و NGN

۴-۳۴- شماره گذاري در NGN

۴-۳۵- نظريه ENUM

۴-۳۶- مزاياي ENUM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *