دانلود جزوه آشنایی با سیستمهای کنترل و دستگاه های اندازه گیری

مهندسی مکانیک

اندازه گیری صحیح و دقیق مقادیر استراتژی نظیر دما، فشار، سطح و شدت جریان بخشی مهم و اساسی از یک پروسه صنعتی دقیق به شمار می آید. یکی از مراحل اساسی در طراحی سیستم های نظارتی و سیستم های کنترل خودکار پروسه های صنعتی، انتخاب روش مناسب برای اندازه گیری صحیح و دقیق متغیرهای نظارت و کنترل نظیر دما، فشار، سطح و شدت جریان و سرعت و نصب ابزار دقیق مربوطه می باشد.

به طور کلی اندازه گیری یک کمیت عبارت است از مقایسه آن کمیت با یک استاندارد، از پیش تعریف شده که حاصل مقایسه به صورت عدد بیان می شود. اندازه گیری کمیت ها به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود. در اندازه گیری به روش مستقیم کمیت نامعلوم مستقیماً با یک استاندارد مقایسه و حاصل با یک عدد بیان می شود. این روش برای اندازه گیری کمیت های فیزیکی مانند طول، جرم و زمان مناسب است. اما در اندازه گیری های صنعتی و کاربردهای مهندس از روش های غیر مستقیم برای اندازه گیری استفاده می شود.

فهرست مطالب جزوه آشنایی با سیستمهای کنترل و دستگاه های اندازه گیری…

فصل اول: دستگاه های اندازه گیری

آشنایی با سیستم های اندازه گیری

تعریف اندازه گیری

اسباب های اندازه گیری و وظایف آنها

کاربردهای سیستم های اندازه گیری

عناصر تشکیل دهنده یک سیستم اندازه گیری

سنسورها، ترانسدیوسرها و ترانسمیترها

مشخصات اسباب ها و سیستم های اندازه گیری

دما و روشهای اندازه گیری آن

اندازه گیرهای انبساطی

اندازه گیرهای دما از طریق فشار گاز

اندازه گیرهای دما از طریق فشار بخار

اندازه گیرهای دو فلزی دما

اندازه گیرهای مقاومتی دما

اندازه گیرهای مقاومت با ضریب حرارتی مثبت (ptc)

اندازه گیرهای مقاومت با ضریب حرارتی منفی (ntc)

ترموکوپل ها

اندازه گیرهای تشعشعی دما

فشار و روشهای اندازه گیری آن

اندازه گیرهای مانومتریu شکل فشار

اندازه گیرهای فشار با خاصیت ارتجاعی

اندازه گیرهای فشار دیافراگمی

اندازه گیرهای فشار کپسولی

اندازه گیر لوله بوردن

اندازه گیر دم

اندازه گیرهای الکتریکی فشار

استرین گیج ها

اندازه گیرهای ظرفیتی فشار

اندازه گیرهای پیزو الکتریکی فشار

شدت جریان و روشهای اندازه گیری آن

فلومتر توربینی

فلومتر با مقطع متغیر

اندازه گیری فلو از طریق فشار

اندازه گیری فلو به روش التراسونیک

کنترل سطح و روشهای اندازه گیری آن

اندازه گیری سطح با استفاده از سیستمهای شناور

اندازه گیری سطح بوسیله فشار

اندازه گیری سطح با استفاده از عکس العمل گاز

اندازه گیری سطح با استفاده از تیوپ مقاومتی غوطه ور

روشهای الکتریکی اندازه گیری سطح

اندازه گیر خازنی سطح

اندازه گیر مقاومتی سطح

اندازه گیری سطح به روش التراسونیک

اندازه گیرهای تحلیلی

اندازه گیری ph یک محلول

اندازه گیری هدایت

فصل دوم: آشنایی با اصول سیستم کنترل

نمونه هایی از سیستمهای کنترل

سیستم کنترل سرعت

سیستم کنترل روبات

کنترل دمای کابین مسافر

سیستم کنترل سطح مایع

انواع سیستم های کنترلی

کنترل حلقه بسته

کنترل حلقه باز

مقایسه سیستمهای کنترل حلقه بسته و حلقه باز

بلوک دیاگرام کلی سیستم کنترل صنعتی

کنترل خودکار و غیر خودکار

طراحی سیستمهای کنترلی

تقسیم بندی کنترل کننده ها

طرح تجهیزاتی سیستمهای کنترل صنعتی

هشدار دهنده ها

ذخیره سازی اطلاعات مربوط به متغیرهای عملیاتی

محرک ها و عناصر نهایی (شیرهای سلونوئیدی)

اصول ایمنی در سیستمهای کنترل صنعتی

اصل اول در طراحی سیستم های کنترل صنعتی

اصل دوم در طراحی سیستم های کنترل صنعتی

اصل سوم در طراحی سیستم های کنترل صنعتی

مثالهایی از رعایت اصول ایمنی در طراحی سیستم های کنترل صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *